banner Alesea story 1600x680

Voimatel tehostaa toimintaa uuden sukupolven kelaseurannalla

Alesea-palvelu kattaa nyt kaikki Voimatelille toimitettavat pien- ja keskijännitekaapeleiden kelat. Tieto kelojen sijainneista ja kaapelimääristä tarjoaa säästöjen lisäksi näkymän projektien etenemiseen sekä tukee prosessien kehittämistä ja kestävää kehitystä.

05/09/2023 - 04:00 i.p.

Alansa suurimpiin kuuluva Voimatel on sähkö- ja tietoverkkojen moniosaaja, joka hallitsee koko ketjun energiantuotannosta kiinteistöihin asti. Sen tuhat ammattilaista toteuttavat vuodessa yli 125 000 toimeksiantoa, joista valtaosa liittyy tavalla tai toisella kaapeleihin.

Yhtiöllä on reilut kaksikymmentä toimipistettä ja niissä on kaapelivarastoja palveluliiketoiminnan tarpeisiin. Tämän lisäksi kaapelia tilataan toimitettavaksi suoraan projektityömaille, joita on niin ikään eri puolilla Suomea.

Voimatelin hankintajohtaja Kari Kangas kiinnostui Alesea-palvelusta, kun Prysmian Group Finland toi sen Suomeen kolmisen vuotta sitten. Täysin uutta ajattelua ja teknologiaa edustava järjestelmä pilvipalveluineen oli käytössä tuolloin jo tuhansissa kaapelikeloissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen käyttö on nopeasti yleistynyt ja laajentunut myös muille mantereille.

Tieto tuo kustannussäästöjä alusta alkaen

- Syksyllä 2022 teimme päätöksen ottaa Alesea käyttöön kaikissa Prysmian Groupin toimittamissa pien- ja keskijännitekaapelikeloissa. Ennen kaikkea halusimme täsmällisen tiedon siitä, milloin kela tyhjenee ja missä se sijaitsee, Kari Kangas kertoo.

- Meitä kiinnosti myös palvelun tuottama lisätieto projektien seurantaan - jos kaapeli ei vähene kelalta, niin asennus ei syystä tai toisesta etene. Tuotantohenkilöidemme ei myöskään tarvitse enää soitella työmaille tiedustellen kaapelien toimituksista tai riittävyydestä, vaan tiedon voi katsoa näytöltä milloin tahansa.

Kangas luettelee myös muita jo havaittuja hyötyjä, joita ajantasainen tieto tarjoaa. Kelojen kerääminen palautukseen voidaan nyt optimoida tarkemmin ja palautus nopeutuu. Säästöjä syntyy kuljetuksissa, mutta vielä merkittävämpää on vähentää kelojen pantteihin sitoutunutta pääomaa.

Lisäksi vältetään kelojen panttiarvon aleneminen, sillä ne saadaan palautettua viivytyksettä vielä hyväkuntoisina. Koska jokainen kela näkyy jatkuvasti palvelun kartalla, yksikään niistä ei myöskään jää palauttamatta.

Tunnistaa virheet ja paljastaa varkaudet

Prysmian Group asentaa Pikkalan tehtaallaan jokaisen Voimatelille toimitettavan kelan kylkeen pyöreän, noin kämmenen kokoisen Alesea-yksikön. Se paikantaa itsensä ja on mobiiliverkon välityksellä yhteydessä pilvipalveluun. Älykäs yksikkö havaitsee muun muassa kelan asennon, sen muutokset ja ympäristön lämpötilan.

Pilvipalvelu tunnistaa kelan pyörimisen ja laskee jäljelle jäävän kaapelin määrän hyvin tarkasti. Se seuraa muutoinkin kelan tapahtumia koko sen elinkaaren ajan aina palautukseen asti. Palvelu voi hälyttää virheellisestä varastoinnista ja asennuksesta tai kelan kolhimisesta. Mikäli kaapelia puretaan siltä outoon aikaan tai kela viedään tarkoitetun alueen ulkopuolelle, lähettää se hälytysviestin varkaudesta.

Alesean käyttöönotto ei vaadi tilaajalta mitään toimenpiteitä. Voimatelissa pidettiin hankinnalle ja tuotannolle parin tunnin käyttäjäkoulutus, joka tutustutti palveluun ja avasi sen tarjoamia mahdollisuuksia. Kari Kangas kuvaa käytön helppoutta kertomalla, että hän vilkaisee nykyisin lähes päivittäin missä kelat ovat ja paljonko kaapelia työmailla on.

Tukee varastonseurantaa ja vastuullisuutta

Kelaseuranta ei sanana riitä antamaan täyttä kuvaa Alesean tarjoamista hyödyistä liiketoiminnalle. Sen tuottamaa tietoa voidaan käyttää muun muassa reaaliaikaiseen varaston ja omaisuuden hallintaan. Pilvipalvelussa voi ottaa käyttöön valmiit analyysitoiminnot materiaalimääristä, käyttöpääomista ja asennuksista. Logistiikalle se tarjoaa selkeän yleiskuvan kelojen kulkemasta matkasta ja tukee vastuullisuusraportointia antamalla arvion hiilidioksidipäästöistä.

- Alussa pyörittelimme käyttöliittymässä dataa paljon ja olemme tyytyväisiä kokemaamme. Näkyvyys omaan toimintaamme on parantunut selvästi, mikä tarjoaa erinomaiset lähtökohdat sen edelleen kehittämiseen. Olen varma, että tulemme hyödyntämään dataa laajemmin tulevaisuudessa, Kangas toteaa.

- Seuraamme normaalisti palveluliiketoiminnan vaatimaa kaapelivarastoa omien järjestelmiemme kautta. Lisäksi olemme keränneet täydentävää tietoa useista eri lähteistä kuten työmailta. Siihen ei ole enää samalla tavoin tarvetta. Alesea kertoo meille tarkasti, mitä kaapelia ja kuinka paljon sitä on niin varastoissa kuin projektikohteissa.

Lisätieto helpottaa myös hankintojen ajoitusta

Ajantasainen tieto yhdess arkistoidun datan kanssa auttaa ajoittamaan hankinnat oikein. Tilauksiin vaikuttavat paitsi tulevien projektien tarpeet myös valmistuksen osuva ajoitus tehtaan tuotanto-ohjelmassa. Kun oma prosessi tunnetaan kokemusten kautta entistä paremmin, on helpompi sopia toimituksista.

Voimatelissa nähdään Alesean tuottama tieto jatkossa tärkeänä keinona lyhentää aikaa kaapelin toimituksesta sen asentamiseen ja kelan palautukseen. Kun tässä onnistutaan, vapautuu merkittävästi kaapeleihin ja keloihin sitoutunutta pääomaa.

- Vielä emme ole ottaneet käyttöön kaikkia ominaisuuksia, mutta etenemme siihen suuntaan.

Kari Kangas kertoo yhteistyön Prysmian Group Finlandin kanssa olevan mutkatonta, eikä hän näe tältäkään osin esteitä Alesean käytön laajentamiselle. Yhtiö on ollut tärkeä toimittaja Voimatelin perustamisesta lähtien ja käytössä on paljon yhtiön eri kaapelituotteita.

- Koen Prysmian Groupin olevan luotettava vastuullinen toimittaja, joka kehittää jatkuvasti toimintaa ja tuotteitaan. Mittavat kansainväliset tuotekehitysresurssit tuottavat teknologiaa ja ratkaisuja, joita voidaan ottaa käyttöön ympäri maailmaa. Tämä hyödyttää myös meitä suomalaisia asiakkaita, mistä Alesea on hyvä esimerkki.