LYHYESTI

CPR ja paloturvallisuus

Kaikkia EU-maita sitova CPR eli Construction Products Regulation määrittelee vaatimukset rakennuksiin kiinteästi asennettavien sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden palokäyttäytymiselle ja vaarallisille aineille.

Vuonna 2017 voimaan astunut CPR-asetus paransi kaapeleiden paloturvallisuutta ja loi samalla EU-alueelle yhtenäisen paloluokituksen ja testausjärjestelmän kaapeleiden suoritustason varmistamiseksi.

CPR koskee rakennuksiin kiinteästi asennettavia energia- ja tiedonsiirtokaapeleita. Palossa toimintakykynsä säilyttävät kaapelit, kuten Firetuf FRHF, eivät toistaiseksi ole CPR-asetuksen piirissä. 

PALOTURVALLISET TUOTTEET

Afumex C-PRo - yksi kaapeli kaikkiin kohteisiin

Prysmian Groupin halogeenittomat Afumex C-PRo -kaapelit täyttävät Cca-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset ja ovat siten turvallinen valinta kaikkiin rakennuskohteisiin Suomessa. 

Yhden ja saman tuotteen käyttäminen kaikkialla selkeyttää ja yksinkertaistaa varastointia sekä jakelu- ja työmaalogistiikkaa

Cca-luokan kaapeli on suositeltava myös tiloihin, joissa oleskelee paljon ihmisiä samaan aikaan – esimerkiksi koulut, päiväkodit ja muut julkiset rakennukset, sekä ostoskeskukset ja toimistorakennukset. 

Myös rakennuksissa, joiden käyttäjät eivät pysty liikkumaan nopeasti omin avuin, korkea paloturvallisuus on erityisen tärkeää, sillä palotilanteessa jokainen minuutti ratkaisee.

PALONKESTÄVÄT KAAPELIT

Testattua palonkestävyyttä kriittisiin järjestelmiin

Palonkestävillä kaapeleilla on keskeinen tehtävä rakennusten turvallisuuden kannalta, sillä ne varmistavat kriittisten turvallisuusjärjestelmien, kuten palohälyttimien, hätävalaistuksen, PA-järjestelmien ja CCTV-järjestelmien toiminnan tulipalon aikana.

Prysmian Group tarjoaa näihin tarpeisiin korkealaatuiset FIRETUF® -kaapelit hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiansyöttötarkoituksiin.

Paloturvallisuudestaan huolimatta nämä tuotteet eivät toistaiseksi ole EU:n virallisen CPR-luokituksen piirissä. 

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-haku

Kaapelivalmistaja on velvoitettu laatimaan kaapelin DoP- eli suoritustasoilmoituksen paikallisella kielellä ja huolehtimaan pakkauksen pakollisista CE-merkinnöistä.

Kaapelin ostajan tulee osaltaan varmistaa, että tuotteen suoritustasoilmoitus eli DoP-asiakirja ja pakkausetiketti ovat rakennustuoteasetuksen mukaisia.

Suoritustasoilmoitus sisältää tiedot muun muassa

  • kaapelin valmistajasta
  • tuotteen täyttämistä standardeista
  • käyttötarkoituksesta sekä
  • paloturvallisuudesta.

Alla olevasta linkistä pääset tuotteidemme DoP-hakuun. 

Esitteet

FI thumbnail Afumex C-PRo brochure

Afumex- ja Afumex C-PRo -tuotteet

FI thumbnail Energialuettelo Energy catalogue

Tuotekatalogi | Energia-, Teollisuus- ja Talonrakennuskaapelit

Ota yhteyttä

MYYNTI ja NEUVONTA | Sähkötukut, urakoitsijat, teollisuus ja televerkot

Etelä-Suomi | Torbjörn Theman