FI Banner Oulu Logistics 1600

Logistiikan solmukohdassa

luokat: Corporate 

Prysmianin tehtaat Pikkalassa ja Oulussa ovat kuin pieniä kaupunkeja, joissa riittää liikennettä ja monenlaista ohjailtavaa. Tehtaiden lähettämöt organisoivat toimituksia ja palvelevat päivittäin sekä sisäisiä että ulkoisia yhteistyökumppaneita. Vauhtia ja vaativia tilanteita nykypäivän toimintaympäristössä riittää, ja neuvokkuutta kysytään myös kielimuurien ylittämisessä, lähettämön ammattilaiset kertovat.

06/02/2024 - 07:30 a.p.

Asiakaspalvelua, kuljetusten tilaamista ja vastaanottoa, rekka- ja trukkikuljettajien opastamista, tavaravirtojen seurantaa ja rahtitietojen kirjaamista erilaisiin järjestelmiin, logistiikan viestikeskuksena toimimista, joustavaa koordinointia ja yhteistyötä omassa työtiimissä ja tiimien välillä, tilanteessa kuin tilanteessa. Näin työtään luonnehtivat Pikkalan ja Oulun lähettämöiden tiimiläiset.

Yhteistyötä ja luovia kohtaamisia

”Meillä on usein monta rautaa tulessa, joten työssä vaaditaan hyvää organisointi- ja paineensietokykyä. Samalla jokainen päivä on erilainen”, Oulun lähettämössä vuosia työskennellyt Päivi Lehtola tiivistää. Pitkäaikainen kollega Ira Salo nostaa esiin myös sujuvan työnjaon:

”Kiireisissä tilanteissa pystymme auttamaan toisiamme joustavasti. Jokainen tietää mitä tekee, ja kullakin on lisäksi omat vahvuutensa.”

Välittömien tehtäviensä lisäksi lähettämöhenkilöstön on tunnettava tehtaan toiminnot.

”Tämä on kuin pieni kaupunki, jonka toiminta pitää hahmottaa ja jossa kaikkia on osattava opastaa”, sanoo Pikkalan varastotoimintojen ja lähettämön pitkäaikainen asiantuntija ja tiiminvetäjä Kari Valkama.

Tehtaiden tavaraliikenne koostuu tuotannon raaka-aineista, puolivalmisteista sekä valmiista kaapelituotteista. Tavaraa liikkuu paitsi toimittajilta tehtaille ja tehtailta asiakkaille, myös Prysmianin tehtaiden välillä.

”Oulun ja Pikkalan tehtailla on ajoittain yhteistyöprojekteja, joihin kuuluu myös tuotannolle tärkeitä, kiireellisiä lähetyksiä. Hoidamme näitä projekteja yhteistoiminnallisen verkostomme avulla, ja lisäksi yhteistyömme kuljetusliikkeiden kanssa on hiottu toimivaksi, Leila Leinonen Oulun tiimistä kertoo.  

Oman mausteensa päiviin tuo kuljetusyhtiöiden ulkomainen henkilöstö.

”Kaikki kuljettajat eivät puhu englantia, harvat saksaakaan. Yhteisen kielen puuttuminen vaatii luovuutta tilanteissa. Avuksi on otettu niin Google-kääntäjä kuin improvisoitu ”viittomakieli” ja esimerkiksi karttakuvat, joiden avulla asiat selviävät”, Oulun tiimiläiset kertovat. Valkaman mukaan tällainen luova kommunikointi on arkipäivää myös Pikkalassa.

Talvi vaikuttaa kuljetuksiin

Pikkalasta viedään kaapelituotteita muun muassa tuulivoimaloihin ja erilaisiin verkonrakennusprojekteihin, jotka sijaitsevat maastoltaan ja kulkuyhteyksiltään vaihtelevissa paikoissa.

”Maastossa vuodenajat tuntuvat, erityisesti talvi tuottaa välillä päänvaivaa kuljettajille. Pääsy rakennuskohteeseen voi olla vaikeaa tai mahdotonta esimerkiksi lumitilanteen takia. Jos rahdin saaminen perille ei onnistu, kuljettajat ovat tavallisesti yhteydessä lähettämöön, joka tiedottaa tilanteesta edelleen asiakasta ja ohjeistaa kuljettajaa viemään kelat terminaaliin odottamaan”, Valkama kuvailee. 

Tarkkaa organisointia rakentamisen keskellä 

Pikkalan tehtaalla on meneillään historiallinen investointihanke, jonka aikana alueella rakennetaan ja otetaan käyttöön useita uusia tuotantotiloja ja muutetaan monien olemasma olevien tilojen käyttöä. Siinä missä tavanomaisetkin katuremontit voivat saada kaupunkilaisten pasmat sekaisin, kaapelitehtaan tontilla sekaannuksille ei ole sijaa. Tehtaan on pyörittävä häiriöittä myös rakennustyömaiden keskellä, jotta tuotteet valmistuvat ajallaan ja ne saadaan toimitettua asiakkaalle sovitusti. Samalla tehdasalueen turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lähettämön ammattitaitoinen ja sujuva toiminta muodostaa tässä kokonaisuudessa ratkaisevan solmukohdan.

Pisimmälle näkyvä merkki Pikkalan rakennustöistä on tehtaan uusi, 185 metriä korkea kaapelitorni. Yksin tornityömaa mullisti tehtaan arjen tornin rakentamisen alkaessa.

”Kesällä tuli yhtäkkiä parikymmentä sementtikuormaa päivässä, mikä ruuhkautti alueen liikennettä. Kasvaneen rekkaliikenteen myötä oli vaihdeltava alueen ajoreittejä ja huomioitava liuta turvallisuusnäkökohtia”, Valkama kertoo.

”Liikenteen läheisyydessä tavaralasteja purettaessa ja lastattaessa on myös pitänyt noudattaa erityistä varovaisuutta. Olosuhteet ovat olleet haastavat, mutta kaikesta on selvitty hyvin, Juha Nummela lähettämön tiimistä lisää.

Kuljetusten ohjaamisessa tärkeänä apuna ovat olleet lisäksi rakennushankkeiden projektipäälliköt, sillä aikataulut täytyy saada pitämään joka tasolla. Uusiin tehdastiloihin liittyvien rakennustyömaiden edetessä tehtaan toimintaa tilankäyttöineen sekä liikennettä alueella joudutaan organisoimaan uudelleen jatkossakin.  

Entä onko tiimillä toivomuksia asiakkaiden suuntaan?

”Tietenkin toivomme, että asiakkaan järjestäessä kuljetukset ja noudot ne tapahtuisivat mahdollisimman joutuisasti. Tämä nopeuttaa myös varastotilan vapautumista ja helpottaa logistiikkaa tehdasalueella.”