FI banner PRY-CAM 1600

Elenia ennakoi mittaamalla 110 kV kaapeliyhteydet PRY-CAMilla

Ennakoivan kunnossapito-ohjelman mukaiset mittaukset voi tehdä sujuvasti ilman käytön keskeytystä. Elenia toteutti kunnossapitoprojektina osittaispurkausmittaukset 110 kV kaapeleille. Mittaustuloksia on mahdollista hyödyntää vertailutuloksina tuleville mittauksille.

18/06/2024 - 10:41 a.p.

Sähköverkkoyhtiö Elenialla on 440 000 asiakasta ja sen 76 600 kilometrin pituinen sähköverkko yltää noin sadan eri kunnan alueelle. Vuonna 2023 Elenia toteutti suurjännitteisten jakeluverkon kaapelien osittaispurkausmittaukset osana kunnossapito-ohjelmaa.

Luotettava mittaus ilman käytön keskeytystä 

Mittausmenetelmäksi valittiin PRY-CAM-osittaispurkausmittaus, jonka toteutti Prysmian Finland kokonaispalveluna. Menetelmä tunnistaa ja paikallistaa pisteet, joissa sähköinen purkaus ylittää eristeen läpilyöntilujuuden. Tämä niin sanottu osittaispurkaus kertoo eristeen heikkenemisestä tai vauriosta. Selvitysten mukaan yli 80 % keski- ja suurjännitejärjestelmän vioista liittyy osittaispurkauksiin, ja PRY-CAM-menetelmä havaitsee ne luotettavasti.

- Olen perehtynyt osittaispurkausmittauksiin lyhyesti ammattikorkeakoulun opinnäytetyössäni. Säännölliset osittaispurkausmittaukset ovat perusteltavissa etenkin keskeytyskriittisten yhteyksien osalta. Menetelmän avulla saadaan ennakoivaa tietoa kaapeliyhteyksien kunnosta ja kunnon muutoksista. Ilman käyttökeskeytystä toteutettavat mittaukset helpottavat mittausjärjestelyjä merkittävästi, kertoo projektipäällikkö Juha-Matti Toivainen Eleniasta.

Perinteiseen teknologiaan perustuvaa käytönaikaista osittaispurkausmittausta on käytetty varsin vähän sen monimutkaisuuden vuoksi. Prysmianin kehittämä PRY-CAM-järjestelmä muutti tilanteen tekemällä mittauksen helpommaksi, nopeammaksi ja entistäkin luotettavammaksi. Kymmeniin patentteihin perustuvalla järjestelmällä on tehty jo yli viisi miljoonaa osittaispurkausmittausta. Sen diagnoosin luotettavuudeksi on todettu täydet sata prosenttia.

Tehokas työkalu ennakoivaan kunnossapitoon

Elenialla on ennakoivan kunnossapidon ohjelma, jonka mukaisesti tietyt verkon komponentit tarkistetaan määräajoin. Nyt oli aika ottaa kohteeksi 110 kV suurjänniteyhteyksien kaapelit. Niitä käytetään usein taajamien tuntumassa ja ne sijaitsevat eri osissa yhtiön laajaa sähköverkkoa.

Kunnossapitoprojektissa käytiin läpi suurjännitekaapelit tekemällä osittaispurkausmittaukset niiden molemmista päistä. Näin saatiin kerralla kokonaiskuvan mahdollisista vikaantumisen riskipaikoista, joiden perusteella olisi tehty tarvittaessa toimenpidesuunnitelmat vikojen välttämiseksi.

- Poikkeamia ei havaittu projektiin liittyvissä mittauksissa. Tulokset palvelevat lähtötilatietona, johon voi aikanaan verrata seuraavan osittaispurkausmittauksen tuloksia, Toivainen kertoo.

- Kaapeliyhteydet, kuten muutkin jakeluverkon yhteydet, ovat asiakkaillemme kriittisen tärkeitä tehonsiirron ja sähkönjakelun kannalta. Asiakkaille aiheutuvat keskeytykset pyritään minimoimaan, joten käytönaikainen mittaus on sopiva menetelmä osittaispurkausmittauksien toteuttamiseen.   Toisinaan suurjännitteiset jakelukeskeytykset on tarve sopia useita vuosia etukäteen.

- Käytönaikaisen mittauksen lisäksi meille oli tärkeää PRY-CAM-järjestelmän tarkkuus omalla mittausalueellaan.

Sujuva palvelu ja asiantuntemus vakuuttivat

-Toteutus oli kannaltamme mutkatonta, sillä hankimme mittauksen palveluna. Työn kohteet käytiin läpi aloituskokouksessa, jossa sovittiin mittauksiin liittyvät käytännöt ja työturvallisuuteen liittyvät seikat. Sen jälkeen Prysmian Finlandin asiantuntija kiersi mittauspisteet tehden aina turvallisuusilmoituksen käytönvalvontaamme ja sen jälkeen mittauksen.

- Projekti oli meidän näkökulmastamme suoraviivainen, sillä asiantuntija teki mittaukset itsenäisesti. Muutamia kertoja soittelimme puolin ja toisin tilannetietoa, sillä jotkut kohteet olivat asiakkaamme tai kantaverkkoyhtiön tiloissa, Toivainen sanoo.

Projekti eteni sovitusti ja kokemukset mittauksista ja tulosten analysoinnista ovat hyvät. Tulosten analysointi sisältyi mittauspalveluun ja saimme selkeät raportit mittauksista. Tarvittaessa lisätietoja sai sujuvasti mittausasiantuntijalta tai projektipäälliköltä.

Verkkoyhtiöiden tarpeet mittauksiin ovat kasvussa

Jatkuvassa käytössä olevien yhteyksien mittaukset tehtiin Elenialle sovitussa aikataulussa vuoden 2023 loppupuolella Mukaan lisättiin myös yksi uusi myöhemmin käyttöönotettu kaapeliyhteys, joka mitattiin muiden jälkeen tammikuussa.

- Olen huomannut, että maakaapeleiden lisääntyessä kaapeleihin liittyvän ennakoivan kunnossapidon tarve on yleistynyt toimijoiden keskuudessa. Elenian mittakaavassa ennakoivan kunnossapidon järjestelmällinen toteutus on erittäin tärkeää, hän kertoo.

- Henkilökohtaisesti pidän ennakoivaa, esimerkiksi osittaispurkausmittauksiin perustuvaa, kunnossapitoa tärkeänä osana sähkölaitteistojen kunnossapitosuunnitelmaa. Tässä mittausprojektissa saatiin arvokasta tietoa 110 kV kaapeleiden nykyisestä tilasta.