FI Banner sustainability EPD general news 1600

Mikä on EPD ja miksi se on tärkeä?

Ympäristötuoteseloste (Environmental Product Declaration, EPD) on kattava, kolmannen osapuolen varmentama standardoitu todistus, joka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren ajalta aina raaka-aineiden hankinnasta tuotteen hävittämiseen saakka. EPD raportoi tuotteen ympäristövaikutukset kvantitatiivisesti ja läpinäkyvästi.

14/06/2024 - 10:11 a.p.

Kaapelituotteen EPD-todistus sisältää tietoa kaapelin hiilijalanjäljestä, valmistusaineiden ympäristövaikutuksista ja kierrätysmahdollisuuksista sekä tarjoaa kattavan kuvan tuotteen ympäristötehokkuudesta.

Rakennusalan hankkeissa EPD-todistukset toimivat yhtenä tärkeänä työkaluna, jolla hankkeita voidaan ohjata kohti strategisesti tärkeitä ympäristöystävällisiä valintoja. Ympäristötodistukset helpottavat myös vihreän rakentamisen standardien ja sertifiointien, kuten LEED ja BREEAM, noudattamista.

EPD tuo monenlaista tietoa ja hyötyjä

EPD sisältää laajan valikoiman tietoa, joka voi vaihdella hieman tuotteesta riippuen, mutta yleisesti ottaen se kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Raaka-aineiden hankinta: Tieto käytetyistä raaka-aineista ja niiden alkuperästä.
  • Valmistusprosessi: Yksityiskohtainen kuvaus valmistusprosessista ja siihen liittyvistä ympäristövaikutuksista.
  • Energiankulutus: Tiedot energiankulutuksesta eri elinkaaren vaiheissa.
  • Päästöt: Ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen, kuten hiilidioksidin, määrät.
  • Vesistövaikutukset: Vaikutukset vesistöihin, kuten veden kulutus ja saastuminen.
  • Jätteet: Jätteiden syntyminen ja niiden käsittely.
  • Kierrätettävyys: Tuotteen kierrätettävyys ja uudelleenkäytön mahdollisuudet.

Kaapeleilla on merkittävä rooli erilaisissa rakennusprojekteissa, ja niiden ympäristövaikutusten ymmärtäminen on olennaista kestävän rakentamisen kannalta. Kaapelituotteen EPD-todistuksesta on monenlaista hyötyä:

1. Läpinäkyvyys ja luotettavuus

EPD-todistus tarjoaa selkeää ja todennettua tietoa kaapelin ympäristövaikutuksista. Tämä läpinäkyvyys auttaa rakentajia ja suunnittelijoita tekemään tietoisia valintoja ja suosimaan ympäristöystävällisempiä tuotteita.

2. Sääntelyn ja standardien noudattaminen

Ympäristölainsäädäntö ja kestävän rakentamisen standardit, kuten LEED ja BREEAM, vaativat yhä useammin todisteita rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista. EPD-todistukset auttavat täyttämään nämä vaatimukset ja voivat parantaa rakennusprojektin ympäristöluokitusta.

3. Kilpailuetu

Kaapeleiden EPD-todistukset voivat tarjota merkittävää kilpailuetua markkinoilla: ympäristötietoiset asiakkaat ja projektien omistajat arvostavat läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä, mikä voi vahvistaa kilpailuasemaa ja brändiä. 

4. Elinkaarikustannusten hallinta

EPD-todistus auttaa ymmärtämään kaapeleiden koko elinkaaren aikaisia kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Tämä voi puolestaan auttaa optimoimaan resurssien käyttöä, vähentämään jätettä ja parantamaan kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä. 

5. Innovaatio ja kehitys

EPD-todistuksen kattamiin tuotteen ominaisuuksiin liittyvät markkinoiden vaatimukset kannustavat valmistajia kehittämään entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita tuottamalla uusia innovaatioita ja parantamalla tuotantoprosesseja.

EPD-sertifikaatit tuovat rakennusprojekteihin lisää läpinäkyvyyttä, sääntelyn noudattamista, kilpailuetua, elinkaarikustannusten hallintaa sekä innovaatioita ja kehitystä. EPD-sertifikaattien avulla rakennusalan toimijat voivat tehdä tietoisempia ja kestävämpiä valintoja, mikä edistää ympäristöystävällisempää rakentamista ja parempaa tulevaisuutta kaikille.

EPD-todistuksia saatavana Prysmianin tuotteille

Prysmian tarjoaa EPD-todistuksia osalle tuotteistaan ja laajentaa tätä valikoimaa jatkossa. 

Prysmianin alumiinivoimakaapeli AXCMK-HF C-PRo® ja asennuskaapelit Draka AFUX™-HF C-PRo® 1 kV ja 500V kuuluvat EPD-sertifioituihin Cca-luokan luottotuotteisiimme, jotka soveltuvat kaikkiin rakennuskohteisiin Suomessa.