FI banner sustainability nature landscape 1600x680

Kestävää kehitystä Prysmian Group Finlandissa

luokat: Sustainability 

Vastuullisuus on lähtökohtana Prysmian Groupin päivittäisessä toiminnassa. Tuotteemme ovat mukana mahdollistamassa vihreää siirtymää maailmanlaajuisesti, ja paikallisella tasolla teemme konkreettisia tekoja lähiympäristömme suojelemiseksi.

15/11/2023 - 07:30 i.p.

Prysmian Group Finland on reilusti edellä konsernin tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius Scope 1 ja 2:n osalta vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen lukeutuvat omat suorat päästöt (Scope 1) sekä ostetusta energiasta tulevat epäsuorat päästöt (Scope 2).

Helpoin tie näennäiseen päästöttömyyteen olisi päästöjen kompensointi. Ensin haluamme kuitenkin tehdä kaikkemme päästöjen vähentämiseksi ja ympäristön kuormituksen keventämiseksi. Konkreettisilla teoilla olemmekin saaneet leikattua 99,5 % Suomen tehtaidemme CO2-päästöistä. Samalla tuemme esimerkiksi paikallisten vesistöjen suojelua.

Tutustutaan tarkemmin siihen, miten olemme tässä kaikessa onnistuneet.

Siuntionjoen ja Pikkalanlahden suojelutyö

Pikkalan tehtaamme sijaitsee Siuntionjoen valuma-alueella. Siksi olemme mukana Enäjärven tehokalastushankkeessa, joka on osa Siuntionjoki 2030 -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on kohentaa Siuntionjoen tilaa ja suojella paikallista luontoa. Samalla edistetään alueen käyttömahdollisuuksia virkistäytymiseen ja esimerkiksi vaeltamiseen.

Siuntionjoen ja läheisen Pikkalanlahden suojelu vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä kaikilta alueen toimijoilta. Siksi osallistumme Pikkalanlahden yhteistarkkailuun, jonka tarkoituksena on valvoa vesistön tilaa ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Pikkalanlahden suojelua edistääksemme olemme tänä vuonna luopuneet omasta vedenpuhdistamostamme. Siuntion jätevesiverkostoon liittyminen vähensi alueen vesistöjen pistekuormitusta noin 20–30 omakotitalon verran ja tukee näin alueen ympäristönsuojelutavoitteita.

Hiilivapaa sähkö ja lämpö

Sähkö ja lämmitys muodostivat leijonanosan Prysmian Group Finlandin Scope 1 -hiilijalanjäljestä. Tätä lähdettiin ratkaisemaan kahdella tavalla: pienentämällä tehtaidemme energiankulutusta esimerkiksi LED-valaistuksen avulla sekä siirtymällä uusiutuvaan energiaan.

Kaikki Prysmian Group Finlandin käyttämä sähkö on ollut päästötöntä jo vuodesta 2016 lähtien. Oulun tehtaalle ostetaan CO2-vapaata kaukolämpöä Oulun Energialta. Vuonna 2022 valmistui Pikkalan tehtaan kaukolämpöhanke, jonka ansiosta käytöstä poistuvat puiset kaapelikelat pystytään nyt hyödyntämään kaukolämmön lähteenä tehtaan alueelle rakennetussa bioenergialaitoksessa. Energiantuotantotapa lasketaan päästöttömäksi, mikä tarkoittaa, että tehdaskiinteistön CO2-päästöt putosivat nollaan laitoksen käyttöönotosta alkaen. Tehtaan omien kaapelikelojen käyttö energialaitoksen polttoaineena tarkoittaa myös pienempiä kuljetuspäästöjä, kun keloja ei tarvitse kuljettaa pois Pikkalasta, eikä energialaitokselle tarvitse kuljettaa puuhaketta kauempaa.

Uuden kaukolämpöjärjestelmän myötä maakaasun käyttö Pikkalan tehtaalla loppui. Muutos lämmitysjärjestelmässä turvaa vastuullisen energiansaannin, minkä lisäksi se auttaa pienentämään tehtaan energiakustannuksia. Vastuullisuus on viisasta myös taloudellisesti: pienemmät energiakustannukset vaikuttavat positiivisesti myös tehtaan kilpailukykyyn. 

Molempien Suomen tehtaidemme kiinteistöt ovat ollet hiilivapaita jo vuodesta 2022.

Sähkötrukit tuovat tehtaiden toiminnan lähemmäs hiilivapautta

Valtaosa Suomen tehtaidemme trukeista vaihdetaan sähköisiin vuoden 2024-25 aikana. Tämä on yksi viimeisiä Scope 1:n ja 2:n piiriin kuuluvista päästölähteistä, jotka voimme minimoida omilla toimillamme. Tämänhetkisissä polttomoottoritrukeissa on jo käytössä kotimaisen toimittajan biopolttoaine.

Työsuhdeautojen osalta olemme siirtyneet hybridi- tai täyssähkövaihtoehtoihin. Tehdasalueiden parkkipaikoille on lisätty latauspisteitä, joissa yhtiön työntekijät voivat maksutta ladata omia sähkö- ja hybridiautojaan.

99,5 % päästöistä on nyt eliminoitu

Näillä toimenpiteillä eliminoimme lähes kaikki Oulun ja Pikkalan tehtaiden Scope 1:n ja 2:n päästöt. Samalla rakennamme kaapelinvalmistustoiminnallamme kestävämpää tulevaisuutta maailmanlaajuisesti: yli puolet Prysmian Groupin tuotteista edistää suoraan vähähiilisyyttä. Teemme lisäksi jatkuvaa tuotekehitystä entistä ympäristöystävällisempien tuotteiden eteen.

Esimerkkejä ympäristötietoisista ratkaisuistamme

Eco Cable on maailman ensimmäinen kaapeleille omistettu ympäristömerkki, joka kertoo läpinäkyvästi tuotteen ympäristövaikutuksista, kuten valmistuksessa syntyvät CO2-päästöt.

Lue lisää aiheesta ja tutustu valikoimaan: ECO CABLE | Prysmian Group

CableApp-sovellus

CableApp on sähköammattilaisen ilmainen taskutyökalu, joka auttaa laskemaan kaapelin johtimelle energiatehokkaan poikkipinnan. CableApp toimii selaimella ja mobiilisovelluksena. Lue lisää: CableApp | Prysmian Group

P-Laser -kaapeleidemme eristemateriaali on täysin kierrätettävää. Jokaisesta kilometristä P-Laser-kaapelia voidaan kerätä kierrätettäväksi 500 kg korkealaatuista muoviraaka-ainetta. Lue lisää: P-Laser Technology | Prysmian Group

Lue lisää vastuullisuudestamme täällä: Arvot ja vastuullisuus | Prysmian Group