Huolestuttaako sähköjärjestelmäsi kunto?

Onko vanha sähköjärjestelmäsi teknisen käyttöikänsä päässä tai uusi juuri asennettu? Onko järjestelmään kohdistunut tavallista suurempaa mekaanista rasitusta viime aikoina? Onko sähkönjakelu yhteydellä niin kriittistä, että siihen ei saa tulla katkoja? 

10/02/2022 - 12:00 a.p.

Ennen kuin uuden tai vanhan sähköjärjestelmän huono kunto ilmenee varsinaisena läpilyöntinä, se on havaittavissa osittaispurkauksena. Kansankielellä läpilyönti tarkoittaa sähkökatkoa, joka on sähköjärjestelmän tapa suojata itseään ja ulkopuolisia järjestelmän vikaantumisen vakavimmilta ilmiöiltä, kuten tulipalolta tai sähköiskulta.

Osittaispurkaus on nimensä mukaisesti vain osittainen purkaus eristeaineessa. Se on toisin sanoen paikallinen läpilyönti, joka ei täysin yhdistä potentiaalien väliä.  

Ajan kuluessa purkaus rakentaa itselleen tien jännitteisen ja maapotentiaalin välille, ja edellä kuvattu läpilyönti tapahtuu. Ilmiö on siis kehittyvä, eikä se poistu muutoin kuin katkaisemalla sähköt – palatakseen taas, kun sähköt kytketään takaisin päälle.

Taustalla voi olla erilaisia syitä 

Aikaväli, joka osittaispurkauksen kehittymiseen sähkökatkoksi kuluu, vaihtelee varsin paljon. Osittaispurkauksen voivat aiheuttaa esimerkiksi eristeaineen epäpuhtaudet tai kosteus, epätasaisuus eristeaineiden rajapinnassa, ilmakuplat eristeaineessa, tai yleisesti eristeaineen paikalliset muutokset tai ikääntyminen. Näitä tekijöitä voi syntyä kaapelin virheellisessä käsittelyssä, kaapelivarusteiden asennuksessa ja jopa komponenttien valmistusprosessissa.

Standardi määrää mittaamaan useimmat sähköjärjestelmän komponentit purkausten varalta, mutta mittauksia ei määrätä tekemään esimerkiksi heti asennuksen jälkeen tai saavutettaessa tietty käyttöikä. Näin on mahdollista, että piilevä vika jää järjestelmään jopa heti asennuksen jälkeen. Jotkut kotimaiset verkkoyhtiöt suorittavat mittauksia järjestelmällisesti, minkä tuloksena asennusten laatua on kyetty parantamaan merkittävästi. Niin ikään vanhaan verkkoon tehdyissä mittauksissa on löydetty useita tapauksia, joissa vika on havaittu ennen sen muodostumista sähkökatkoksi.

Mittaaminen on nyt nopeaa, helppoa ja turvallista

Prysmian Group on tiedostanut osittaispurkausilmiön ongelman sähköjärjestelmissä ja kehittänyt helpon menetelmän ja välineen sen mittaamiseen. Mittausmenetelmä perustuu osittaispurkausilmiön aiheuttamaan signaalin tutkimiseen. Mittausväline PRY-CAM on käytännössä antenni, joka on viritetty vastaanottamaan signaalia oikealla taajuudella, sekä prosessoimaan ja muokkaamaan se muotoon, joka mahdollistaa tuloksen ymmärrettävyyden ja oikean tulkinnan ilman laitteen käyttäjän erityistä asiantuntemusta. Tämän ansiosta mittaukset voidaan suorittaa järjestelmän ollessa normaalissa käytssä.

PRY-CAM-ratkaisun ympärille on kehitelty pilvipalvelu, johon mittaustulokset on helppo dokumentoida ja josta käsin tehdä seurantaa pidemmällä aikavälillä. PRY-CAM-mittauksen tekeminen on vaivatonta, ja laite kulkee mukana selkärepussa. Suositeltavaa olisikin tehdä mittaus esimerkiksi määräaikaistarkastusten yhteydessä, jolloin tarkastukseen käytettävä aika ei edes merkittävästi kasvaisi.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Tutustu PRY-CAM-innovaatioihin ja lataa esite