Vikavarautumispalvelu

ENNAKOINTI

Suurjänniteverkon vikavarautumispalvelu

Suurjänniteverkon vikaantuminen voi aiheuttaa laajaa vahinkoa ja tuoda verkonhaltijalle merkittäviä kustannuksia. Prysmian Groupin vikavarautumispalvelu tuo hallittavuutta ja tuntuvia säästöjä suurjänniteverkon odottamattomiin vikatilanteisiin. Se toimii ikään kuin kaksivaikutteinen ”vakuutus” auttaen yhtäältä ehkäisemään yllättäviä katkoja sähkönjakelussa ja toisaalta turvaamaan vian sattuessa verkon nopeutetun korjauksen. 

Palvelukokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarvetta vastaavaksi. 

Kartoitamme asiakkaan tilanteen ja minkälaisiin vikoihin asiakas haluaa varautua. Tämän perusteella määritämme varautumiseen tarvittavat varaosat, jotka Prysmian varastoi ja ylläpitää asianmukaisesti käyttövalmiina. 

Lisäksi sovimme yhdessä etukäteen toimintamallista vikatilanteessa, jotta tosipaikan tullen säästyy arvokasta aikaa. 

Ennakointi kannattaa

Vikavarautumispalveluun voidaan sisällyttää asiakkaan kanssa sovittava määrä verkon osittaispurkausmittauksia, jotka tehdään Prysmian Groupin patentoidulla PRY-CAM -järjestelmällä.

PRY-CAM mahdollistaa luotettavat ja turvalliset käytönaikaiset osittaispurkausmittaukset ja tuo arvokasta tietoa verkon kunnosta. PRY-CAM-mittausten avulla verkon vikaantumista on mahdollista ennakoida ja näin ehkäistä yllättävia keskeytyksiä sähkönjakelussa.

Yksi toimittaja - varmempi lopputulos

Usein aikaa kuluu vikatilainteissa vian syiden ohella vastuukysymysten selvittämiseen, jos verkon toteutuksessa on ollut mukana useampi osapuoli. Prysmian Groupin tarjoamassa yhden toimittajan mallissa etuna ovat selkeä vastuu sekä korkealaatuisten tuotteiden testattu yhteensopivuus.

Ota yhteyttä

Valitse tuoteryhmä

Myynti ja neuvonta | Antti Leinonen